Vrijwilligersprofiel Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Wat is een vrijwilliger
Iemand die onbetaald en vrijwillig werkzaamheden verricht – Van Dale
Kenmerken
affiniteit met onze doelgroep; geduld; integriteit; loyaliteit; maatschappelijke betrokkenheid

De vrijwilliger:

 • Is een teamspeler
 • m/v, vanaf 18 jaar
 • Staat stevig in de schoenen
 • Heeft sociale vaardigheden
 • Kan grenzen stellen en afstand bewaren
 • Is in staat eigen handelen aan cliënt uit te leggen
 • Zal een verklaring omtrent gedrag overleggen.
 • Heeft weinig verwachtingen, is blij met kleine stapjes
 • Heeft een professionele houding naar externe organisaties
 • Kan zich inleven in de problematiek, maar kan dit ook loslaten
 • Kan goed luisteren en slaagt erin goed inzicht te krijgen in de situatie
 • Wil en is in staat om zonder aanziens des persoons hulp te bieden
 • Betracht uiterste discretie over cliënten en de aan hem toevertrouwde gegevens
 • Beheerst de Nederlandse taal voldoende zodat goede communicatie mogelijk is
 • Houdt het doel van de begeleiding, het zelfredzaammaken van de cliënt, goed voor ogen

De vrijwilliger heeft enige kennis van / is in staat om (of is bekwaam te maken):

 1. administratieve en financiële zaken
 2. gestructureerd en ordelijk te archiveren
 3. inkomsten–, uitgaven– en schuldenproblematiek
 4. van de sociale regelgeving en ondersteunende instellingen
 5. te signaleren, professionele hulp in te schakelen en kan dan ook doorverwijzen