Vrijwilligersprofiel taalcoach Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Wat is een vrijwilliger
Iemand die onbetaald en vrijwillig werkzaamheden verricht – Van Dale
Kenmerken
affiniteit met onze doelgroep; geduld; integriteit; loyaliteit; maatschappelijke betrokkenheid

De vrijwilliger:

 • Is een teamspeler
 • m/v, vanaf 18 jaar
 • Staat stevig in de schoenen
 • Heeft sociale vaardigheden
 • Kan grenzen stellen en afstand bewaren
 • Is in staat eigen handelen aan cliënt uit te leggen
 • Zal een verklaring omtrent gedrag overleggen.
 • Heeft weinig verwachtingen, is blij met kleine stapjes
 • Heeft een professionele houding naar externe organisaties
 • Kan zich inleven in de problematiek, maar kan dit ook loslaten
 • Kan goed luisteren en slaagt erin goed inzicht te krijgen in de situatie
 • Wil en is in staat om zonder aanziens des persoons hulp te bieden
 • Betracht uiterste discretie over cliënten en de aan hem toevertrouwde gegevens

De vrijwilliger heeft (goede) kennis van:

 1. de Nederlandse taal (grammatica, woordenschat)
 2. methoden om een vreemde taal te leren, of is bereid daar d.m.v. cursussen kennis van te nemen.