Vacatures

Wij zoeken versterking!

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is de onmisbare steunpilaar voor nieuwkomers in onze gemeente. Om ons werk nog beter te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je echt een verschil maken in je vrije tijd? Meld je aan voor een van de onderstaande vacatures!

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de functie van:

  • Bestuurslid (1 à 1,5 dag per maand) geplaatst op 08-11-2017
  • Secretariële ondersteuning (in overleg) geplaatst op 18-09-2017
  • Vrijwilliger PR en communicatie (4 uur/week) geplaatst op 12-05-2017
  • Juridisch medewerker (4 uur/week) geplaatst op 01-03-2017
  • Woonbegeleider (4 tot 12 uur/week) geplaatst op 01-03-2017
  • Maatschappelijk begeleider (12 tot 16 uur/week) geplaatst op 02-10-2016
  • Taalcoach (ongeveer 3 uur/week) geplaatst op 03-10-2016

Ons werk richt zich op de actieve begeleiding bij de inburgering van vluchtelingen die als ‘statushouders’ het recht hebben om in Nederland te blijven. Zij hebben de wens en de taak om actief deel uit te gaan maken van onze samenleving. Voor vluchtelingen is die eerste periode als statushouder ingrijpend en verwarrend. Goede begeleiding en advies vergroot de kansen op een succesvol verblijf in Nederland aanzienlijk.

Bestuurslid

Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, initieert en begeleidt nieuwe ontwikkelingen en fungeert als klankbord voor de coördinator. Het voert, samen met de coördinator, met enige regelmaat overleg met de ons werk betreffende wethouders. Dit overleg gaat niet alleen over  de begroting en het beleidsplan, maar ook over de momenteel vorm krijgen de regionale ketenaanpak van  vluchtelingenwerk (“Doorgaande lijn”).  Verder vertegenwoordigen bestuursleden, samen met de coördinator, het Steunpunt bij externe overlegsituaties in de gemeente en het  Regionaal Samenwerkingsverband Vluchtelingenwerk. Het bestuur vergadert zes à zeven keer per jaar, doorgaans aan het eind van de middag of in de avond.

Taakomschrijving

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid dat naast de algemene bestuurstaken een aantal specifieke aandachtsgebieden kan overnemen. Dit zijn:
• Het automatiseringsbeleid van het Steunpunt: momenteel wordt een elektronisch cliëntendossier in gebruik genomen, dat in 2018 op een aantal gebieden zal worden uitgebreid.
• Het PR-beleid van het Steunpunt en het deelnemen aan de vergaderingen van de PR-commissie

Meer weten? Kijk hier. Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met Adri Peters (voorzitter bestuur): a.peters@steunpuntvluchtelingendebilt.nl, tel. 06-33 976 383. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan Manuella Nering Bögel (secretaris bestuur): m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl.

Secretariële ondersteuning

Wij zijn een zelfstandige organisatie die vluchtelingen met een verblijfstatus wil helpen hun leven weer op te bouwen door hen wegwijs maken in onze samenleving. Dat doen we met een groot aantal vrijwilligers en enkele coördinatoren.

Taakomschrijving

Secretariële ondersteuning bieden aan de coördinator en andere medewerkers.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Vrijwilliger PR en communicatie

Eén van de doelstellingen van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is het betrekken van de gemeenschap (De Bilt, Maartensdijk, Bilthoven, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading) bij ons werk: bewoners, scholen, werkgevers en andere groepen. Social media, lokale pers en natuurlijk het up-to-date houden van onze eigen website zijn hierin speerpunten. Om dit de komende jaren verder vorm te geven zoeken wij een vrijwilliger voor ongeveer een halve dag per week.

Taakomschrijving

Je bent intern het aanspreekpunt voor alle zaken rond PR en communicatie. Je stelt het communicatiebeleid op in samenwerking met de coördinator en het bestuur. Samen met de PR-commissie zorg je voor de uitvoering ervan.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Juridisch medewerker

De (juridische) regelgeving rond huisvesting, werk en uitkering en het vreemdelingenrecht stelt de statushouder vaak voor ingewikkelde problemen. Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zoekt extra expertise op het gebied van juridische zaken. Heb je een juridische achtergrond op hbo-niveau of hoger en affiniteit met de doelgroep en het vreemdelingenrecht, dan nodigen wij je van harte uit om ons team te versterken.

Taakomschrijving

Je biedt juridische ondersteuning aan statushouders in de vorm van een wekelijks spreekuur en enig onderzoek en rapportage ter ondersteuning van jouw advies. Je inzet zal tussen de twee en vier uur per week liggen. Het wekelijkse spreekuur vindt plaats op het secretariaat op ons kantoor aan de Kometenlaan.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Woonbegeleider

De woonbegeleider ondersteunt de statushouder bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen voor vluchtelingen die hier gehuisvest worden. Denk daarbij aan het invullen van formulieren en uitleg geven over de werking van instanties, nutsbedrijven en procedures.  Je begeleidt en wijst de weg bij het aanschaffen van (2de hands) meubilair. Ben je een regelaar met gevoel voor inrichting en enige stressbestendigheid, dan heten wij je van harte welkom in ons team!

Taakomschrijving

Als woonbegeleider ben je in de weken voor en na de verhuizing naar de eigen woning actief bezig. Na deze periode zul je incidenteel nog een vraag of verzoek kunnen krijgen rond de huisvesting. Je inzet zal in de drukke weken naar schatting twee dagdelen bedragen.

Meer weten? Mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Maatschappelijk begeleiders

Maatschappelijke begeleiding is een intensieve en zeer dankbare activiteit waarbij een tijdsbesteding van twee dagen in de week geen uitzondering is. Je werkt intensief met de cliënten samen om alle zaken rond vestiging in De Bilt, werk, inkomen en scholing en bijvoorbeeld verzekeringen in orde te brengen. Je bent ook de lokale gids als het gaat om het vinden van de route naar winkels, scholen en organisaties. De werkzaamheden vinden vaak overdag plaats, zowel op ons secretariaat als bij de cliënt thuis.

Taakomschrijving

Je fungeert voor een periode van enkele maanden als de buddy van de statushouder en eventueel diens gezin. Je bereidt de vluchteling voor op het zelfstandig deelnemen aan onze maatschappij door de voorwaarden te scheppen en zelfstandigheid aan te moedigen. Een enkele keer zul je de belangen behartigen van jouw cliënt en/of informatie vergaren. Je wordt ondersteund door een flink aantal ervaren collega’s en een coördinator.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

Taalcoaches

Als Taalcoach help je je eigen cliënten bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kunnen zowel volwassenen als schoolgaande kinderen zijn. Ook kan je je cliënt ondersteunen bij de verplichte inburgeringscursus. Een zeer dankbare taak die veel voldoening geeft. De vereiste tijdsbesteding varieert van gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Meer weten? Kijk hier.

Solliciteren

Via het formulier hieronder kunt je jezelf aanmelden als Maatschappelijk begeleider en/of als Taalcoach.
Voor taalcoaches: Lees eerst de FAQ voor potentiële taalcoaches of download deze FAQ.

Ga naar aanmeldformulier


Algemene informatie

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.