Vacatures

Wij zoeken versterking!

Walaa vertelt:

‘Ik kon niks lezen, niets zelf doen. Overal had ik hulp bij nodig. Gelukkig kregen we als gezin twee jaar lang maatschappelijke begeleiding van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.’

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is de onmisbare steunpilaar voor nieuwkomers in onze gemeente. Om ons werk nog beter te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je echt een verschil maken in je vrije tijd? Meld je aan voor onderstaande vacature!

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de functie van:

Ons werk richt zich op de actieve begeleiding bij de inburgering van vluchtelingen die als statushouders het recht hebben om in Nederland te blijven. Zij hebben de wens en de taak om actief deel uit te gaan maken van onze samenleving. Voor vluchtelingen is die eerste periode als statushouder ingrijpend en verwarrend. Goede begeleiding en advies vergroot de kansen op een succesvolle vestiging in Nederland aanzienlijk.


Woonbegeleider

De vrijwilliger/woonbegeleider ondersteunt de statushouder bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen voor vluchtelingen die hier gehuisvest worden. Denk daarbij aan het invullen van formulieren en uitleg geven over de werking van instanties, nutsbedrijven en procedures. Je begeleidt en wijst de weg bij het aanschaffen van (2de hands) meubilair. Ben je een regelaar met gevoel voor inrichting en enige stressbestendigheid, dan heten wij je van harte welkom in ons team!

Meer weten? Mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt Vluchtelingen De Bilt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl

PR-commissie

Denk en help jij mee met onze PR-activiteiten?
We zoeken versterking van onze PR commissie: iemand die meedenkt over toekomstige activiteiten, maar ook zelf actief meehelpt om deze activiteiten uit te voeren. Het doel van PR en communicatie bij het Steunpunt Vluchtelingen is:
– de bewoners van de gemeente De Bilt en de gemeentepolitiek op de hoogte houden van ons werk;
– draagvlak creëren bij de bewoners van de gemeente De Bilt;
– potentiële vrijwilligers aanspreken.

Meer weten? Kijk hier.

Maatschappelijk begeleider

Als vrijwilliger/maatschappelijk begeleider help je vluchtelingen hun zelfstandigheid weer terug te krijgen. Je hebt contact met instanties zoals zorgverzekeraar of school. Je biedt een luisterend oor. Eén keer per week draai je een spreekuur op kantoor. Natuurlijk helpen wij je op weg door je te begeleiden en met deskundigheidsbevordering.

Meer weten? Kijk hier.

Taalcoach

Als Taalcoach help je je eigen cliënten bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kunnen zowel volwassenen als schoolgaande kinderen zijn. Ook kan je je cliënt ondersteunen bij de verplichte inburgeringscursus. Een zeer dankbare taak die veel voldoening geeft. De vereiste tijdsbesteding varieert van gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Meer weten? Kijk hier.


Solliciteren

Via het formulier hieronder kunt je jezelf aanmelden als vrijwilliger of contact opnemen over de mogelijkheden om je in te zetten als vrijwilliger.
Voor taalcoaches: Lees eerst de FAQ voor potentiële taalcoaches of download deze FAQ.
Ga naar contactformulier


Algemene informatie

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.

Het vrijwilligerscontract plus geheimhoudingsverklaring is hier te vinden.

Regionale Klachtenregeling

De Regionale Klachtenregeling is hier te vinden.

De leden van Regionale Klachtenregeling zijn hier te vinden.

vertrouwenspersonen@regioverband.nl

klachtencommissie@regioverband.nl

klachtenbemiddelaar@regioverband.nl