Vacatures

Wij zoeken versterking!

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is de onmisbare steunpilaar voor nieuwkomers in onze gemeente. Om ons werk nog beter te kunnen doen zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je echt een verschil maken in je vrije tijd? Meld je aan voor een van de onderstaande vacatures!

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor de functie van:

Ons werk richt zich op de actieve begeleiding bij de inburgering van vluchtelingen die als ‘statushouders’ het recht hebben om in Nederland te blijven. Zij hebben de wens en de taak om actief deel uit te gaan maken van onze samenleving. Voor vluchtelingen is die eerste periode als statushouder ingrijpend en verwarrend. Goede begeleiding en advies vergroot de kansen op een succesvol verblijf in Nederland aanzienlijk.


Penningmeester

Taakomschrijving

  • Draagt als bestuurslid zorg voor de financiële verantwoording van de stichting.
  • Controleert de door de administrateur verzorgde financiële administratie.
  • Voert ieder kwartaal overleg met de administrateur en de coördinator van de stichting over de financiële situatie en geeft sturing aan de administratieve organisatie.
  • Is contactpersoon voor de gemeente inzake subsidiëring. Verzorgt de subsidieaanvraag.
  • Draagt zorg voor de jaarrekening, in samenwerking met de externe accountant.
  • Is als financieel verantwoordelijke onderdeel van het bestuur en neemt deel aan de bestuursvergaderingen, normaal gesproken 6 keer per jaar.
  • De penningmeester heeft tevens de verzekeringen van de stichting in portefeuille.

Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester Maarten Koster: tel. 06-55 820 581, m.koster@steunpuntvluchtelingendebilt.nl.

Uw belangstelling kunt u voor 10 juni a.s. kenbaar maken aan Manuella Nering Bögel (secretaris bestuur): m.neringbogel@steunpuntvluchtelingendebilt.nl.


Vrijwilliger PR en communicatie

Eén van de doelstellingen van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is het betrekken van de gemeenschap (De Bilt, Maartensdijk, Bilthoven, Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading) bij ons werk: bewoners, scholen, werkgevers en andere groepen. Social media, lokale pers en natuurlijk het up-to-date houden van onze eigen website zijn hierin speerpunten. Om dit de komende jaren verder vorm te geven zoeken wij een vrijwilliger voor ongeveer een halve dag per week.

Taakomschrijving

Je bent intern het aanspreekpunt voor alle zaken rond PR en communicatie. Je stelt het communicatiebeleid op in samenwerking met de coördinator en het bestuur. Samen met de PR-commissie zorg je voor de uitvoering ervan.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl


Woonbegeleider

De woonbegeleider ondersteunt de statushouder bij het regelen van de eerste basisvoorzieningen voor vluchtelingen die hier gehuisvest worden. Denk daarbij aan het invullen van formulieren en uitleg geven over de werking van instanties, nutsbedrijven en procedures.  Je begeleidt en wijst de weg bij het aanschaffen van (2de hands) meubilair. Ben je een regelaar met gevoel voor inrichting en enige stressbestendigheid, dan heten wij je van harte welkom in ons team!

Taakomschrijving

Als woonbegeleider ben je in de weken voor en na de verhuizing naar de eigen woning actief bezig. Na deze periode zul je incidenteel nog een vraag of verzoek kunnen krijgen rond de huisvesting. Je inzet zal in de drukke weken naar schatting twee dagdelen bedragen.

Meer weten? Mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl


Maatschappelijk begeleider

Maatschappelijke begeleiding is een intensieve en zeer dankbare activiteit waarbij een tijdsbesteding van twee dagen in de week geen uitzondering is. Je werkt intensief met de cliënten samen om alle zaken rond vestiging in De Bilt, werk, inkomen en scholing en bijvoorbeeld verzekeringen in orde te brengen. Je bent ook de lokale gids als het gaat om het vinden van de route naar winkels, scholen en organisaties. De werkzaamheden vinden vaak overdag plaats, zowel op ons secretariaat als bij de cliënt thuis.

Taakomschrijving

Je fungeert voor een periode van enkele maanden als de buddy van de statushouder en eventueel diens gezin. Je bereidt de vluchteling voor op het zelfstandig deelnemen aan onze maatschappij door de voorwaarden te scheppen en zelfstandigheid aan te moedigen. Een enkele keer zul je de belangen behartigen van jouw cliënt en/of informatie vergaren. Je wordt ondersteund door een flink aantal ervaren collega’s en een coördinator.

Meer weten? Kijk hier of mail Hanneke Eilers, coördinator Steunpunt info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl


Taalcoach

Als Taalcoach help je je eigen cliënten bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kunnen zowel volwassenen als schoolgaande kinderen zijn. Ook kan je je cliënt ondersteunen bij de verplichte inburgeringscursus. Een zeer dankbare taak die veel voldoening geeft. De vereiste tijdsbesteding varieert van gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Meer weten? Kijk hier.


Solliciteren

Via het formulier hieronder kunt je jezelf aanmelden als Maatschappelijk begeleider en/of als Taalcoach.
Voor taalcoaches: Lees eerst de FAQ voor potentiële taalcoaches of download deze FAQ.
Ga naar aanmeldformulier


Algemene informatie

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.