Voor wie

Als vluchten de enige uitweg is

Jaarlijks zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, armoede of uit vrees voor vervolging. De meesten van hen worden in de regio door buurlanden opgevangen. Slechts een gering percentage komt in Europa terecht om asiel aan te vragen.

Vluchten en asiel
De meeste vluchtelingen die naar Nederland komen, vragen asiel aan. Als zij worden erkend als vluchteling (zie definitie hieronder), krijgen zij een voorlopige verblijfsvergunning/vluchtelingenstatus. Deze statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als de inwoners van Nederland. Dat stelt hen in staat een nieuw bestaan op te bouwen.

Wie is vluchteling?

  • mensen die in het land van herkomst gegronde redenen hebben om te vrezen voor vervolging wegens politieke of godsdienstige overtuiging, nationaliteit, ras of sociale groep.
  • mensen die volgens het Vluchtelingenverdrag gegronde vrees hebben hun vrijheid of leven te verliezen of onderworpen te worden aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling.

Zie ook het internationale Vluchtelingenverdrag.

Wie is asielzoeker?

  • Een asielzoeker dient in Nederland bij de IND (immigratie- en Naturalisatiedienst) een asielaanvraag in om als vluchteling te worden erkend en toegelaten. Dit wordt in de asielprocedure die dan volgt, bepaalt. In de tussentijd verblijft de asielzoeker in een AZC (asielzoekerscentrum).

De Nederlandse asielprocedure

De opvang van statushouders in ons land

Nieuwkomers in De Bilt