!eem teE

Eet mee, maar dan andersom! Het is al enkele jaren traditie dat vluchtelingen inwoners van de gemeente uitnodigen om te komen eten in het kader van het project Eet Mee! Dat is een mooie manier om contacten te leggen en elkaar te leren kennen.

Maar het kan ook andersom: inwoners van de gemeente die vluchtelingen uitnodigen om te komen eten. Ook zo kunnen vluchtelingen elkaar beter leren kennen en kennis maken met de Nederlandse keuken en cultuur.

inwoners van de gemeente de Bilt hebben vluchtelingen uitgenodigd om te komen eten
Aan tafel: Mirweis, Chia, Anja, Chalil en Bounafan. (Toon en Barbara)