Kennismaking met nieuwe wethouder

Op 26 juni 2014 heeft het bestuur samen met de coördinator kennisgemaakt met de nieuwe wethouder mw Anne Brommersma. Tijdens dit gesprek is informatie verstrekt over het werk en de achtergronden van het Steunpunt, en actuele beleidskwesties zoals nieuwe inburgeringswetgeving zijn besproken.

Door het bestuur werd haar voldoening uitgesproken over de coöperatieve opstelling van de gemeente als het gaat om huisvesting van statushouders. Wij kijken uit naar een goede samenwerking!