Vluchteling wordt vrijwilliger

Toen ik in Nederland aankwam ben ik heel erg goed opgevangen. Eerst verbleef ik een jaar in een AZC in afwachting van het antwoord (op mijn asielaanvraag). De opvang daar was super. Nadat ik de vluchtelingenstatus had gekregen is mij een woning in Bilthoven aangeboden.

Ik wist niet of ik snel Nederlands zou kunnen leren, want ik heb een visuele handicap. Gelukkig kreeg ik via het Steunpunt een taalcoach die het lesmateriaal heeft aangepast aan mijn mogelijkheden. Ik was heel ontroerd over deze steun en ik kan me nu daardoor goed redden in het Nederlands.

We praten dan over het weekend en zo oefen ik ook mijn Nederlands weer.

Nu doe ik zelf ook vrijwilligerswerk omdat men zegt: “de mens leeft van wat hij doet”. Zonder mijn handicap zou ik kunnen gaan werken, maar nu dat niet kan doe ik toch mijn best om op mijn beurt iets voor anderen te betekenen. Ik werk via “Handje Helpen” bij oudere mensen in de tuin en ik ga nu ook elke week wandelen met een oude meneer. We praten dan over het weekend en zo oefen ik ook mijn Nederlands weer.

Bounafan (20-01-2015)