Lesmateriaal voor taalcoaches

Het lesmateriaal is beschikbaar in een aparte mediatheek.

Die kun je bezoeken via de volgende link: Mediatheek

Zie ook de link hangend onderaan het navigatie-menu; de groene tab met het mediatheek-logo ….