Verhalen uit het veld

Kennismaking met nieuwe wethouder

Op 26 juni 2014 heeft het bestuur samen met de coördinator kennisgemaakt met de nieuwe wethouder mw Anne Brommersma. Tijdens dit gesprek is informatie verstrekt over het werk en de achtergronden van het Steunpunt, en actuele beleidskwesties zoals nieuwe inburgeringswetgeving zijn besproken.