Informatie over de aardbevingen in Turkije en Syrië. 31-03-2023

معلومات عن الزلازل في تركيا وسوريا

Update 31 maart 2023
Onze eerste ervaringen met het aanvragen van visa voor getroffen familieleden in Turkije zijn dat de visabureaus in Turkije inderdaad de aanvragen met voorrang behandelen zoals is toegezegd door BuZa maar vervolgens standaard visumcriteria gebruiken om een aanvraag toe te kennen of af te wijzen.
Bijvoorbeeld als een Syrische vluchtelinge die in het aardbevingsgebied verbleef nu geen huis of werk meer heeft wordt de aanvraag afgewezen omdat ‘er redelijke twijfel bestaat dat de aanvrager het grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum zal verlaten’.
Dat betekent niet dat de aanvragen kansloos zijn maar wel dat er complicaties optreden die we met de hulp van advocaten nu proberen op te ruimen. Zie NOS artikel over dit onderwerp.

Update 28 februari 2023

Versnelde afhandeling nareis, verlenging mvv termijn en aanvraag visa voor familieleden.

Mensen uit Syrië en Turkije met een reguliere verblijfsvergunning

(bijvoorbeeld voor werk of studie) of geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) kunnen naar Turkije of Syrië reizen, en weer terug. Is iemand nog in afwachting van een besluit? Dan heeft deze persoon een terugkeervisum nodig. Voor deze groep gaat de IND tijdelijk soepeler om met de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor zo’n terugkeervisum. Deze groep betaalt tijdelijk geen leges voor dit visum. Het terugkeervisum wordt verleend voor de gevraagde duur, met een maximum van 3 maanden.
Als door de omstandigheden het niet mogelijk is om de NL-ambassade te bereiken kan verruiming worden gegeven van de termijn om hun mvv op te halen. Ophalen termijn kan van 3 maanden verlengd worden naar 6 maanden.

Syriërs die in procedure zitten of een asielstatus hebben

maar nog in afwachting zijn van een verblijfsdocument en die naar Turkije willen reizen om familie daar te helpen, kunnen wel een terugkeervisum aanvragen. Deze groep betaalt tijdelijk geen leges. Ze moeten wel zelf voor de noodzakelijke reisdocumenten zorgen. Het terugkeervisum wordt verleend voor de gevraagde duur, met een maximum van 3 maanden.

Mensen met een visum kort verblijf uit het rampgebied die niét terug willen

Syriërs en Turken die afkomstig zijn uit het rampgebied en nu in Nederland verblijven met een visum kort verblijf kunnen vragen om verlenging. De IND gaat hier soepeler mee om als de termijn van 180 dagen nog niet is bereikt.

Nareizende gezinsleden

Syriërs of Turken in Nederland kunnen vragen om het versneld afgeven van een inreisvisum (mvv) voor hun nareizende gezinsleden zodat iemand snel weg kan uit de noodsituatie in Turkije. De IND kan niet in alle zaken versnellen vanwege de grote hoeveelheid openstaande aanvragen voor nareis. Hierop moet zorgvuldig beoordeeld worden of gezinsleden naar Nederland mogen komen. Pas daarna kan een inreisvisum afgegeven worden.

Mensen die een visum willen om een familielid tijdelijk over te laten komen naar Nederland

Het aanvragen voor een Visum Kort Verblijf loopt via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie is te vinden op www.nederlandwereldwijd.nl.
Het is mogelijk om met voorrang een visumafspraak te krijgen. De aanvrager moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager heeft de Turkse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor Turkije en een geldig paspoort. De aanvrager is eerste of tweede graad familie. D.w.z. partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), (schoon)dochters en -zonen, broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, (stief)zussen en -broers
 • De aanvrager komt uit het rampgebied. Het rampgebied bestaat uit de provincies: Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakir, Adana, Osmaniye, Sanliurfa, Adiyaman, Malatya
Afspraak maken

Een aanvraag kan gedaan worden door via een e-mail een afspraak te maken met VFS Global in Turkije (Giantep, Ankara Bursa) ANK-CA@minbuza.nl of Libanon (9611743643) info.nethleb@vfshelpline.com met in het onderwerp van de mail: Earthquake/Visa.
In deze e-mail moet duidelijk staan:

 • waar de aanvrager vandaan komt,
 • de familierelatie (bijvoorbeeld: in Nederland word ik opgevangen door mijn broer)
 • en het telefoonnummer waarop aanvrager te bereiken is.

Het visum dat uw familielid aanvraagt is een visum kort verblijf. Hiermee kan de aanvrager maximaal 90 dagen (dat is ongeveer 3 maanden) in Nederland zijn.

Documenten

Voor het aanvragen van een visum heeft u zoveel mogelijk van de volgende documenten nodig:

 • Gelegaliseerde gemeentelijke uitnodiging of als de referent voldoende inkomen heeft een garantstelling van de referent in Nederland waarvan de handtekening is gelegaliseerd door de gemeente.
 • Loonstroken van de referent van de afgelopen 3 maanden, andere bewijzen van inkomsten van de afgelopen 3 maanden en/of bankafschriften van de afgelopen 3 maanden waaruit blijkt dat de referent voldoende financiën heeft om garant te staan
 • Reisverzekering (aanvrager)
 • Vluchtreservering (retourvlucht)
 • Geldig paspoort van de aanvrager
 • (als het mogelijk is) bewijs van familieverwantschap (Nufus Kayit Ornegi) aanvrager-referent
 • Bewijs van woonplaats in het rampgebied van de aanvrager
 • Voor minderjarigen; als een van de ouders niet meereist: notariële toestemmingsverklaring

Deze documenten moeten worden meegenomen naar de afspraak bij VFS Global.

Ontwikkelingen en mogelijkheden voor ondersteuning vrienden en familieleden vanuit statushouders.

Het getroffen gebied omvat in Turkije de provincies Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman en Malatya). In Syrië gaat het om de noordwestelijke kuststreek, vooral om Aleppo maar ook om Lattakia, Tartous, Hama, en Idleb.

Financiële hulp geven en krijgen

Geven kan via de gebruikelijke Nederlandse kanalen zoals giro 555 of de eigen netwerken. Financiële hulp krijgen verloopt ook via die organisaties. Kijk hier hoe donaties aan Giro 555 worden besteed. We weten van veel persoonlijke en/of kerkelijke initiatieven maar die zijn vaak lokaal en op het eigen netwerk gericht.

Informatievoorziening

Via de website van de Rijksoverheid: Aardbevingen Turkije en Syrië: updates Buitenlandse Zaken
OF
Via de Turkse rampenbestrijdingsorganisatie, Disaster and Emergency Management Authority of Türkiye (AFAD, en.afad.gov.tr). Of bellen met één van de onderstaande telefoonnummers.

Nummers van AFAD in de getroffen regio:

AFAD Adana 0090 (0) 322 227 2854 / AFAD Adiyaman 0090 (0) 416 216 1231
AFAD Antep 0090 (0) 342 428 1118 / AFAD Diyarbakir 0090 (0) 412 326 1156
AFAD Hatay 0090 (0) 326 112 0000 / AFAD Malatya 0090 (0) 422 212 8432
AFAD Maras 0090 (0) 344 221 4991 / AFAD Mardin 0090 (0) 582 212 3740
AFAD Urfa 0090 (0) 414 313 7290

De Turkse rampenbestrijdingsorganisatie, Disaster and Emergency Management Authority of Türkiye (AFAD), houdt een database bij van omgekomen personen. Via het digitale gezondheidsportaal van de Turkse overheid (enabiz.gov.tr) kunnen ouders en kinderen nagaan of hun gezinslid voorkomt in de database van AFAD. Deze navraag kan alleen worden gedaan door ouders en kinderen van de vermiste persoon. Broers, zussen en andere familieleden kunnen dit niet. Als na 5 dagen geen familieleden zich hebben gemeld, neemt AFAD DNA af en wordt het stoffelijk overschot begraven.

Reizen vanuit Turkije- Syrië

Mensen uit Turkije en Syrië hebben een visum nodig om naar Nederland te reizen. In Syrië is vanwege de oorlog geen Nederlandse ambassade en die in Istanbul is tijdelijk gesloten vanwege ‘mogelijke protesten in de omgeving van het consulaat-generaal, en een verhoogde dreiging tegen Westerse doelen.’

Wel kan een afspraak gemaakt worden bij de ambassade in Ankara om de visum aanvraag in te kunnen dienen (https://visa.vfsglobal.com/tur/en/nld)
Vanwege de aardbevingsramp wil men deze afspraken voor partners en familieleden van Nederlanders met voorrang in te plannen. Hiervoor hebben zij het telefoonnummer van de aanvrager nodig, dit kan worden gemaild naar ANK-CA@minbuza.nl met in onderwerp: Earthquake/visa appointment request. De ambassade neemt dan contact op om een afspraak in te plannen op een van de locaties van een externe dienstverlener.

Reizen naar Turkije – Syrië

Dit wordt sterk afgeraden, er zijn geen goede verbindingen in het getroffen gebied en de autoriteiten laten alleen (konvooien met) hulpgoederen toe. De vliegvelden van Gaziantep en Adana zijn alléén open voor humanitaire vluchten.
LET OP: voor reizen naar Turkije en Syrië gelden bijzondere regelingen in verband met terugkeervisa. Voor mensen met een reguliere verblijfsvergunning of een geldig mvv is dat geen probleem maar voor mensen die nog in afwachting zijn van een besluit en degenen met een visum kort verblijf is toestemming van de IND nodig. Die zal daar soepel mee omgaan. Maar voor asielzoekers of degenen met een asielstatus is terugkeer naar hun herkomstland niet zonder meer mogelijk. Als de IND dit te weten komt dan kan dit leiden tot een onderzoek of een asielstatus moet worden ingetrokken.
Dit geldt dan weer niet voor asielzoekers en asielstatushouders uit Syrië die naar Turkije willen en Syriërs die in procedure zitten of een asielstatus hebben en die naar Turkije willen reizen (bijv. omdat ze daar familie hebben die zij wil helpen). Zij kunnen door de IND middels een terugkeervisum worden gefaciliteerd voor wat betreft hun terugreis naar Turkije. Er worden voor deze groep tijdelijk geen leges gevraagd voor de afgifte van een terugkeervisum. Voor de noodzakelijke reisdocumenten moeten zij zelf voor zorgen. Het terugkeervisum kan worden verleend voor de gevraagde duur met een maximum van 3 maanden.
Zie voor gedetailleerde informatie: https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1300446_1/1/