Gemeente De Bilt verhoogt opvang aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Gemeente De Bilt is één van de gemeenten die voor de stroom vluchtelingen uit Afghanistan extra stappen heeft gezet door noodopvang te creëren voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (de zogenaamde AMV-ers). Deze jonge, kwetsbare mensen hebben meer begeleiding nodig dan andere vluchtelingen en moeten vaak vanwege trauma’s in een rustige omgeving worden opgevangen. Daar is onze locatie in Hollandsche Rading geschikt voor. Daarom is nu het besluit genomen om een extra bijdrage te leveren. Waar wij eerst 6 vluchtelingen opvingen, zal het totaal nu uitkomen op 18 AMV-ers. 
Wethouder Smolenaers: “We voelen het als onze maatschappelijke opdracht om als college een stap extra te zetten voor deze jonge mensen. Hiermee leveren we ook onze bijdrage aan het oplossen van de schrijnende situatie in ter Apel.”
Ook in 2023 zal er gekeken worden of er nog een groep van vijf AMV-ers en een groep van zes AMV-ers opgevangen kunnen worden. Dit zal dan naar verwachting uitkomen op een totaal van ongeveer 25 AMV-ers.

Bron: Stadspers 18-11-2022. Lees het volledige artikel hier.

Foto: Gemeente De Bilt

Meer informatie: https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/huisvesting-statushouders