De Zomerschool: Nederlands ook in de vakantie

Als de scholen hun deuren sluiten voor de zomervakantie, spreken veel van hun Nederlands lerende cursisten alleen nog maar hun moedertaal. Hun taalbeheersing is nog niet zo goed, en vaak hebben zij alleen maar buitenlandse buren met wie ze hun moedertaal spreken. Het gevolg is dat de zo moeizaam verworven kennis van het Nederlands weer deels wegzakt.

Taalpunten De Bilt besloot begin juli de periode te overbruggen met een Zomerschool, en stelde hiervoor een budget beschikbaar. Er moest snel gehandeld worden om alles rond te krijgen, maar het is gelukt. Op 30 juli opende de Zomerschool haar deuren. Gedurende vier weken is er vier ochtenden per week les van 9 uur tot 12.30 uur. Een hele zit, maar er is gezorgd voor afwisseling in het programma.

zomerschool 2018 les in de sterrenkamer
les in de sterrenkamer

Bibliotheek Idea heeft twee ruimtes ter beschikking gesteld. In het computerlokaal werken de cursisten zelfstandig aan de uitbreiding van hun woordenschat, aan de uitspraak en aan het leren van standaardzinnetjes. Klassenassistent Karin Zakko is daar aanwezig om iedereen aan het werk te helpen en te houden. In de Sterrenkamer geeft een docent les. De cursisten wisselen na 45 minuten van lokaal. Zo hebben ze om beurten les. Ondanks de korte voorbereiding is het toch gelukt om 20 cursisten te vinden: 9 beginners en 11 enigszins gevorderden. De meeste cursisten zijn vluchtelingen, en er doen ook twee jonge vrouwen mee die hier voor werk of studie zijn.

een van de cursisten zit al op mij te wachten als ik de deur opendoe om meteen achter de computer te kunnen kruipen, zo heeft ze een kwartier extra tijd

zelfstudie achter de computer o.l.v. Karin Zakko
zelfstudie o.l.v. Karin Zakko

Drijvende kracht achter de Zomerschool is Barbara Oosterwaal, coördinator taalcoaches bij Steunpunt Vluchtelingen. Enkele taalcoaches (van de ruim 90) hebben een opleiding als docent, en twee van hen wilden graag lesgeven in de Zomerschool. ‘Het geeft veel voldoening om de cursisten een stapje verder te helpen, ze zijn heel gemotiveerd’, vertellen docenten Inge Gorris en Maurice van Lieshout. Barbara vult aan: ‘een van de cursisten zit al op mij te wachten als ik de deur opendoe om meteen achter de computer te kunnen kruipen, zo heeft ze een kwartier extra tijd.’ Karin Zakko: ‘een aantal cursisten heeft mij verteld dat ze op de Zomerschool meer leren dan in een heel jaar op school.’

Inge Gorris geeft taalles aan de zomerschool 2018
Inge in actie

Werken met beginners die alleen hun moedertaal spreken is niet eenvoudig. Hoe leg je uit wat ze moeten doen? Gelukkig kan onze klassenassistent de instructies in het Arabisch geven. De cursisten kunnen wel al de letters van ons alfabet schrijven. Lastig is dat het Arabisch geen hoofdletters kent, en dat de beginners de Nederlandse hoofdletters nog niet kennen. Dat is wel nodig, aangezien op het toetsenbord alleen maar hoofdletters staan. Je realiseert je dat pas als je ziet hoe sommige cursisten naar de juiste letter zitten te zoeken. Maar het went snel ….

Groep 1 met Inge Gorris
Groep 1 met Inge Gorris (links achter)
Groep 2 zomerschool 2018 met Inge Gorris
Groep 2 met Inge Gorris (links achter)

De cursisten werken met de methode Pen!, gemaakt door Barbara. Per les wordt hier de juiste uitspraak van woordjes met een bepaalde klinker aangeleerd. Zo leren zij bijvoorbeeld het verschil tussen korte en lange klinkers (man is iets anders dan maan), en onze moeilijke tweeklanken (keuken/ kuiken). In de zelfstudie werken ze met de door Toon Gerritsen gebouwde website van Pen! die zo’n 2000 oefeningen telt. Natuurlijk wordt er aanvullend materiaal gebruikt dat te vinden is in de Mediatheek van Steunpunt Vluchtelingen.

zelfstudie met Pen! - zomerschool 2018
zelfstudie met Pen! onder leiding van Karin Zakko

Een nieuwe taal leren is voor velen een lastig proces, en cursisten zijn blij als ze hulp krijgen van een taalcoach die het op school geleerde met ze kan oefenen, of extra dingen kan aanleren. Taalpunten en Steunpunt Vluchtelingen hebben regelmatig nieuwe taalcoaches nodig. Er is begeleiding, materiaal en een serie trainingen om nieuwe taalcoaches te helpen.

Meer informatie in de Mediatheek en op taalpuntendebilt.nl.