Bestuurssamenstelling 2022

De samenstelling van het bestuur van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is op 1 januari 2021 veranderd. Adri Peters en Mareille Suijlen hebben afscheid genomen. Adri trad in 2012 toe als bestuurslid en nam in februari 2013 het voorzitterschap op zich. We hebben Adri leren kennen als een grote verbinder, steeds met respect naar alle partijen de consensus zoekend, zowel politiek als regionaal. Adri zal in 2021 nog als adviseur beschikbaar blijven voor het bestuur.

Mareille is bij het Steunpunt begonnen als maatschappelijk begeleider en trad in 2015 toe tot het bestuur als penningmeester. Vanaf 2017 was zij algemeen lid, waarbij ze zich onder meer volop inzette voor alle vrijwilligers.
Inmiddels zijn twee nieuwe leden met enthousiasme van start gegaan: Anke van Bodegom en Eva van der Molen. Ankes belangrijkste aandachtsgebieden zijn personeelszaken en vacatures. Eva richt zich voornamelijk op de Public Relations en de nieuwe Wet Inburgering.

  • Manuella Nering Bögel, secretaris
  • Charles Evers, penningmeester
  • Marieke Spijkstra, voorzitter a.i.