GEPUBLICEERD IN

We∞Match van start in Gemeente De Bilt

Het project We∞Match is een initiatief van maatschappelijk betrokken partijen in de gemeente De Bilt die ernaar streven om statushouders ook op de arbeidsmarkt te laten integreren.

Participerende partijen:

  • Gemeente De Bilt
  • Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
  • BNDRS Coaching & Detachering
  • MENS De Bilt
  • Kunstenhuis

Voor meer informatie zie: Website We-Match

Bekijk de introductiefilm:

Transcriptie introductiefilm “We∞Match”

Astrid Schiphorst (Gemeente De Bilt): Wij wilden graag iets organiseren waar we energie van kregen met z’n allen. Het idee was om verschillende dingen te combineren; dus dat pittige integratie-vraagstuk te combineren met kunst en cultuur.

Hanneke Eilers (Steunpunt Vluchtelingen De Bilt): Wij merken dat statushouders heel graag willen gaan werken; ze willen erg graag integreren in de samenleving, en dat doe je vooral met werken. Maar het is erg moeilijk om een baan te vinden. Statushouders weten vaak niet hoe ze zich moeten presenteren, hoe ze zo’n sollicitatiegesprek aan moeten gaan, en hoe zij zich daar op voor moeten bereiden.

Maurice van Bokhorst (BNDRS Coaching & Detachering): Ik denk dat het leren via rollenspellen, via theater een ontzettend mooi middel is om vaardigheden bij te brengen.

Danny Verdoorn (BNDRS Coaching & Detachering): Ze leren rollenspellen in “omgang”, rollenspellen voor “hoe moet ik solliciteren, hoe ga ik me gedragen in een bedrijf?”.

Hanneke Eilers: Ik verwacht dat dit project hun heel goed zal voorbereiden op dat gesprek.

Astrid Schiphorst: Bij “We∞Match” hebben we verschillende partijen samengebracht, en iedereen krijgt een rol in dat programma.

Ingrid van Maarschalkerweerd (MENS De Bilt): MENS De Bilt vindt dit project “We∞Match” heel belangrijk omdat ook statushouders die net hier in de gemeente zijn aangekomen zich ook moeten thuis voelen. Wij van MENS De Bilt willen dat iedereen mee kan doen: dus ook zij.

Astrid Schiphorst: Mensen zitten zelf vol energie en willen ook iets betekenen: zijn dankbaar dat zij hier wonen (, en willen iets betekenen). En hoe zet je dat om in daadkracht?

Hanneke Eilers: De mensen die naar ons land komen om hier veiligheid te zoeken die hebben vaak een enorme rijkdom aan “skills”; aan mogelijkheden, aan vaardigheden. Als we daar niet gebruik van maken dan is het kapitaalvernietiging. Dus als bedrijven ook investeren om deze mensen een kans te bieden dan investeren we eigenlijk als gehele samenleving in onszelf.

Danny Verdoorn: Als coach komen wij in beeld nadat de theater-trainingen geweest zijn met de mensen: hebben ze rollenspellen kunnen oefenen over diverse situaties. Dan gaan wij nog verder kijken met de statushouder individueel van “Joh, wat heb je nog nodig, waar loop je nog tegenaan, wat zijn belemmeringen, wat zijn beperkende gedachten die je hebt?” “Wat zijn vragen die je hebt, waar liggen talenten die je eigenlijk graag zou willen ontwikkelen maar die je nog niet helemaal ten volle in kan zetten?”

Astrid Schiphorst: Wij verwachten veel van het project, het belangrijkste is dat mensen, dus zeg maar van de vijftien tot zeventien deelnemers, dat zo’n zeven tot acht ook echt een baan krijgen. Dus dat er een dusdanige match is tussen de persoon “de nieuwe inwoner” en een werkgever dat daar iets uit voortkomt: een stage, werkervaring of die betaalde baan. Dus dat iemand echt helemaal zelfredzaam is.