U kunt ons op verschillende manieren helpen:

  • taalcoach worden.
  • stagiaire worden.
  • een project of activiteit sponsoren.
  • een stage-plaats aanbieden aan een vluchteling.
  • donateur worden of een eenmalige gift schenken.
  • NIET: wij verzamelen geen goederen voor vluchtelingen

Taalcoach houdt in:

  • hulp bij spreekvaardigheid
  • hulp bij schrijfvaardigheid
  • desgewenst begeleiding bij huiswerk voor de inburgeringscursus
  • begeleiding van schoolkinderen met een taalachterstand

Een stage-plaats aanbieden aan een vluchteling

U kunt als bedrijf of organisatie ook een “sociale” stage-plaats aanbieden aan een vluchteling om zijn integratie in de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven te versnellen.

Financiële bijdrage

Voor de kosten die niet op een andere manier gefinancieerd worden maar toch noodzakelijk zijn, hebben wij het Steunfonds in het leven geroepen. Uit dit fonds worden bijvoorbeeld kosten voor gezinshereniging, leges e.d. vergoed. Uw bijdrage aan dit fonds is altijd welkom op Triodos 0391.1574.50 (IBAN: NL72 TRIO 0391 1574 50) ten name van Steunfonds Vluchtelingen De Bilt.

Steunfonds Vluchtelingen De Bilt is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Meer informatie via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Goederen

Wij verzamelen geen goederen voor vluchtelingen. Daarvoor zijn verschillende andere opties, bv door spullen in te leveren bij Emmaus of een andere kringloopwinkel. Wij verwijzen onze vluchtelingen naar deze partners om benodigde goederen aan te schaffen. Zo komen uw spullen dus toch goed terecht!

U kunt ook goederen brengen naar een AZC of depot. Het is wel verstandig om van te voren te informeren waar behoefte aan is.