Veelgestelde vragen over taalcoaching

1. Waar ‘hij’ staat wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld.

Wat doet een taalcoach voor Steunpunt Vluchtelingen De Bilt?

De cliënten gaan in principe naar school om Nederlands te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving. De lessen zijn echter vaak niet voldoende om de taal onder de knie te krijgen. De cliënten beschikken doorgaans over een lesmethode.

Taalcoaches kunnen:

 • helpen met de uitspraak
 • oefenen met spreek- en luistervaardigheid
 • oefenen met lezen en schrijven
 • grammatica verduidelijken die in het boek uitgelegd wordt
 • oefenen met voorbeeldexamens
 • praktische dingen doen (bijv. samen naar de winkel)

Wie kan taalcoach worden?

Iedereen die:

 • de Nederlandse taal goed beheerst
 • bereid is zich belangeloos in te zetten
 • inlevingsvermogen en geduld heeft
 • een paar uur per week tijd heeft

N.B. Een taalcoach hoeft géén docent te zijn. Hij1 hoeft dus niet de grammatica paraat te hebben.

Wie zijn de cliënten van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt?

Het zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning gekregen hebben en die woonachtig zijn in de gemeente.

Er zijn gezinnen en alleenstaanden, jong en oud. Ze komen uit veel verschillende landen: Syrië, Eritrea, Guinée, Somalië, Irak, Iran enz.

Sommigen zijn analfabeet, de meesten spreken alleen hun moedertaal. Er zijn echter ook vluchtelingen die Engels of Frans spreken. En een deel van de de vluchtelingen is hoog opgeleid.

Vaak zijn ze getraumatiseerd waardoor een taal leren ze niet gemakkelijk afgaat.

Hoe is de begeleiding van nieuwe vluchtelingen?

Iedere alleenstaande of gezin krijgt een (of twee) maatschappelijk begeleider(s) toegewezen. Deze houdt (houden) zich in de beginfase intensief bezig met praktische zaken als:

 • huis inrichten
 • regelen inburgeringscursus
 • school zoeken voor de kinderen
 • zwemles, fietsles
 • contacten met instanties
 • ……

Als de vluchteling / het gezin een beetje gesetteld is en aan de inburgering begonnen, beoordeelt de maatschappelijk begeleider of het leren van de taal goed gaat. Zo niet, dan vraagt hij een taalcoach aan. De coördinator neemt de aanvraag in behandeling en zoekt een vrijwilliger.

Hoeveel tijd kost het?

Dat varieert. Het is afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt, de vraag van de cliënt, en de invulling die je er aan geeft. Wil je bijvoorbeeld dingen voorbereiden, of sla je ter plekke het boek open? Zit je gewoon te kletsen of moet je wat uitleggen? Soms komen cliënten met praktische problemen. Die worden in principe door de maatschappelijk begeleider opgepakt.

Waar en wanneer vindt de 'les' plaats?

Dat gaat in overleg. Je kunt ervoor kiezen naar de cliënt toe te gaan, of hem naar jou toe te laten komen. Je kunt ook kiezen voor neutraal terrein, en in de bibliotheek afspreken. Op kantoor kan het niet, omdat dit meestal alleen open is tijdens de spreekuren. En dan is het druk, er is geen ruimte. Het tijdstip spreken jullie ook samen af.

Hoe lang duurt het traject?

In principe tot het inburgeringsexamen. Daarna kun je iemand anders helpen. Maar als je liever doorgaat, kan dat natuurlijk ook. En als je, om welke reden dan ook, moet stoppen, dan kun je dat doen.

Krijg ik begeleiding?

Je krijgt bij een 'match' altijd de gegevens van de maatschappelijk begeleider(s), zodat je zonodig verdere informatie kunt inwinnen over je cliënt. De taalcoördinator kan je helpen met:

 • extra materiaal
 • tips over de aanpak
 • informatie over de inburgering

Af en toe zijn er vrijwilligersbijeenkomsten, bedoeld om informatie uit te wisselen en kennis op te doen.

Wie is wie?

Hanneke Eilers, algemeen coördinator, is de enige betaalde kracht van de Stichting. Zij is van dinsdag tot en met vrijdag op kantoor.

Barbara Oosterwaal is vrijwillig coördinator voor de taalcoaches. Zij werkt van thuis uit. Sollicitatiegesprekken voert zij op het kantoor.

Hoe kan ik solliciteren?

Je kunt een sollicitatieformulier invullen. Je geeft daarop aan of je taalcoach wilt worden of maatschappelijk begeleider. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Potentiële taalcoaches voeren een gesprek met Barbara, maatschappelijk begeleiders in spe met Hanneke.

Als er teveel aanmeldingen zijn, plaatsen we je op een wachtlijst, en nemen contact op zodra er weer behoefte is aan nieuwe vrijwilligers.