Nederlands in de Sterrenkamer

Er komen steeds nieuwe vluchtelingen bij in onze gemeente. Soms moeten ze een tijdje wachten voor ze naar school kunnen. Dat kan zijn omdat de financiering nog niet rond is, of omdat de school eerst een groepje bij elkaar moet hebben voor er weer een klas kan starten.verder lezen …

We∞Match trainingen voor statushouders

We∞Match is een programma dat statushouders (voormalig vluchtelingen) traint en coacht in het proces van integratie en het vinden van een baan. Cultuur wordt hierbij ingezet als hulpmiddel. Met theatertrainingen, persoonlijke begeleiding van een buddy, speeddates met bedrijven en een individueel coachingstraject ontwikkelen deze statushouders hun talenten, gericht op een nieuwe toekomst in De Bilt.
verder lezen …

Het Oranje Fonds helpt Steunpunt met 35.000 euro

Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ontvangt voor de hulp aan statushouders een gemeentelijke subsidie. Ondanks dat deze verhoogd is door een groter aantal gehuisveste vluchtelingen, schiet deze te kort. Het Oranje Fonds past bij. Met deze royale toezegging draagt Het Oranje Fonds substantieel bij aan de professionalisering van onze hulpverlening. verder lezen …

Vrijwilligers in de bloemetjes gezet

Op vrijdag 3 maart kregen vrijwilligers van o.a. het Steunpunt Vluchtelingen bloemen overhandigd van de lokale PvdA-afdeling. In het kader van de landelijke campagne zijn vrijwilligers die statushouders helpen met inburgeren door de bewoners van de Leijen het vaakst genomineerd als lokale held van hun wijk. verder lezen …

De Bilt krijgt eerste prijs voor de mooiste match

NLmatcht is een initiatief van MVO Nederland. Veel bedrijven zien kansen om zich voor de maatschappij in te zetten op een manier die ook henzelf versterkt. Maar hoe kom je aan projecten die passen bij je specifieke kwaliteiten of werkzaamheden? Hoe vind je een doelgroep die past bij je medewerkers? Hierbij is goede ondersteuning nodig. NLmatcht helpt je aan contacten met lokale maatschappelijke organisaties. Zo komen sociale vraag en aanbod bij elkaar.verder lezen …

Gemeenteraad buigt zich over opvang asielzoekers

SGP, SP, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA van De Bilt willen dat het College van Burgemeester en Wethouders werk gaat maken van tijdelijke huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in onze gemeente. In de raadsvergadering van 26 mei 2016 dienden de partijen een voorstel hiervoor in.verder lezen …