Nederlands in de Sterrenkamer

Er komen steeds nieuwe vluchtelingen bij in onze gemeente. Soms moeten ze een tijdje wachten voor ze naar school kunnen. Dat kan zijn omdat de financiering nog niet rond is, of omdat de school eerst een groepje bij elkaar moet hebben voor er weer een klas kan starten.verder lezen …

We∞Match trainingen voor statushouders

We∞Match is een programma dat statushouders (voormalig vluchtelingen) traint en coacht in het proces van integratie en het vinden van een baan. Cultuur wordt hierbij ingezet als hulpmiddel. Met theatertrainingen, persoonlijke begeleiding van een buddy, speeddates met bedrijven en een individueel coachingstraject ontwikkelen deze statushouders hun talenten, gericht op een nieuwe toekomst in De Bilt.
verder lezen …

Het Oranje Fonds helpt Steunpunt met 35.000 euro

Het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ontvangt voor de hulp aan statushouders een gemeentelijke subsidie. Ondanks dat deze verhoogd is door een groter aantal gehuisveste vluchtelingen, schiet deze te kort. Het Oranje Fonds past bij. Met deze royale toezegging draagt Het Oranje Fonds substantieel bij aan de professionalisering van onze hulpverlening. verder lezen …