Op (i-)pad met Pen!

Twee jaar geleden kreeg Perruchia van der Woude de vraag om bij WVT een klasje in te richten voor jonge kinderen die het Nederlands nog niet beheersen. Heel leuk vond ze dat, maar ze had geen idee waar ze geschikt lesmateriaal vandaan kon halen.verder lezen …

Nieuwe kantoorruimte Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Onder grote belangstelling vond donderdag 25 januari de opening plaats van de nieuwe kantoorruimte voor het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in het Lichtruim in Bilthoven. Bestuursleden, vaste medewerkers en de vele vrijwilligers toonden vol trots de nieuwe werkruimte aan geïnteresseerden die zich op één of andere manier betrokken voelen bij het Steunpunt. verder lezen …

Nederlands in de Sterrenkamer

Er komen steeds nieuwe vluchtelingen bij in onze gemeente. Soms moeten ze een tijdje wachten voor ze naar school kunnen. Dat kan zijn omdat de financiering nog niet rond is, of omdat de school eerst een groepje bij elkaar moet hebben voor er weer een klas kan starten.verder lezen …