GEPUBLICEERD IN

De zomerschool: allemaal een certificaat

Vier weken lang op tijd je bed uit om naar de zomerschool te gaan: dat is voor sommigen best een opgave geweest. En op tijd komen (dat wil zeggen voor 9 uur binnen zijn) ook. Maar zo tegen kwart over negen zat iedereen wel netjes achter de computer te werken.

De eerste twee dagen was het even wennen en zoeken, net als voor bruggers die net op de middelbare school beginnen. Moet ik nu naar een ander lokaal, en waar is dat dan? Hoe werkt die computer en dat programma Pen! ? Gelukkig waren daar klassenassistent Karin Zakko en coördinator Barbara Oosterwaal die dit konden begeleiden.

Ook de docenten, Inge Gorris en Maurice van Lieshout, moesten er een beetje inkomen. Net als op school moest het ‘klassenboek’ mee naar de volgende les, zodat Karin kon zien wat de groep moest gaan doen. De docent op zijn/haar beurt kon zien of de andere groep de opdrachten afgekregen had.

Er werd ook een presentielijst bijgehouden. Iedereen had een verklaring getekend dat hij/zij alle lessen aanwezig zou zijn. En degenen die daadwerkelijk alle lessen zouden volgen, werd beloofd dat zij hun inschrijfgeld (€ 20) zouden terugkrijgen. Dat deden we om zoveel mogelijk commitment en continuïteit te bewerkstelligen. Natuurlijk was er toch nog de nodige afwezigheid: afspraken bij de huisarts, de mondhygiëniste, het ziekenhuis. Dan was er nog een mogelijke huizenruil in Eindhoven en werk in de kerk. En bleek het Offerfeest voor een kink in de kabel te zorgen. De geplande les op dinsdag 21 augustus is komen te vervallen, want er zou niemand gekomen zijn. En eigenlijk viert men wel 4 dagen offerfeest, maar donderdags diende men weer aanwezig te zijn. De laatste vrijdag wilden ze om 12 uur weg, naar familie. En zo begonnen we al om 11.15 uur met ons eigen feestje: de uitreiking van de certificaten onder het genot van een hapje en een drankje. Velen hadden in de keuken gestaan om iets lekkers te kunnen meenemen.

Ook degenen die er de laatste dagen niet bij konden zijn, vroegen met klem of ze desondanks een certificaat mochten ontvangen. Dat is opgelost door op het certificaat het aantal gevolgde uren op te nemen. Zo kon iedereen die serieus had meegedaan maar had moeten verzuimen, toch een certificaat krijgen. En wat waren ze er blij mee! De twee dames die hun geld terugkregen, straalden van oor tot oor. En de anderen ook!

Het was voor iedereen een hele inspanning, maar ook een succes. De scholen gaan nu weer van start, dus het leren van Nederlands gaat door, en hopelijk gaat iedereen (op termijn) zijn inburgeringsexamen halen.