Nieuwe kantoorruimte Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Onder grote belangstelling vond donderdag 25 januari de opening plaats van de nieuwe kantoorruimte voor het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt in het Lichtruim in Bilthoven. Bestuursleden, vaste medewerkers en de vele vrijwilligers toonden vol trots de nieuwe werkruimte aan geïnteresseerden die zich op één of andere manier betrokken voelen bij het Steunpunt. verder lezen …

Nederlands in de Sterrenkamer

Er komen steeds nieuwe vluchtelingen bij in onze gemeente. Soms moeten ze een tijdje wachten voor ze naar school kunnen. Dat kan zijn omdat de financiering nog niet rond is, of omdat de school eerst een groepje bij elkaar moet hebben voor er weer een klas kan starten.verder lezen …

We∞Match trainingen voor statushouders

We∞Match is een programma dat statushouders (voormalig vluchtelingen) traint en coacht in het proces van integratie en het vinden van een baan. Cultuur wordt hierbij ingezet als hulpmiddel. Met theatertrainingen, persoonlijke begeleiding van een buddy, speeddates met bedrijven en een individueel coachingstraject ontwikkelen deze statushouders hun talenten, gericht op een nieuwe toekomst in De Bilt.
verder lezen …